PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO em PROGRESSO / RS. 4.2 based on 14 reviews

Filiaweb > RS > PROGRESSO > PMDB

Filiação Partidária ao PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO em PROGRESSO / RS

Foram encontrados 165 pessoas filiadas ao PMDB (15) no município de PROGRESSO / RS. Confira a lista:

Nome Número de Inscrição Partido Data de Filiação
ADAIR DE MORAIS 062809800469 PMDB 07/12/1995
ADELENE GHENO DEBOBEN 043317220477 PMDB 12/07/1988
ALDENOR DOS SANTOS BRIZOLLA 034178850469 PMDB 14/09/1992
ALDO SOARES LEITE 034160860485 PMDB 12/07/1988
ALEXANDRE ALBERTO BERGONCI 077296930418 PMDB 18/03/2011
ALEXANDRE DE MORAIS 076217920426 PMDB 05/10/2007
ALEXANDRE JOSE PFEIFER 072919770493 PMDB 27/09/1999
ALFREDO HERTHAL 001351700426 PMDB 07/12/1995
ANGELO CESAR BORELLI 083953100485 PMDB 06/10/2011
ANGELO JOÃO PONTIN 106758500400 PMDB 25/09/2011
ANGELO SOLETTI 070376220400 PMDB 12/09/1999
ANGELO ZEMIGNANI 034159970450 PMDB 03/11/1995
ANTONINHO LUIS VETTORAZZI 061698950442 PMDB 28/08/1999
ANTONIO FERNANDES DA SILVA 051537680400 PMDB 16/09/1999
ANTONIO MANOEL DA FONSECA 062834340477 PMDB 30/09/2015
ANTONIO MAURO PIASSINI 043316470469 PMDB 12/07/1988
ANTONIO ZUFFO 009964460400 PMDB 12/05/1988
ARI BAZZANELLA 059163750450 PMDB 16/09/1999
ARI SIMONETTI 003299640434 PMDB 18/03/2011
ARIOVAL FERRARI 003285220477 PMDB 07/11/1995
ARLINDO BAZZANELLA 033777730400 PMDB 05/10/2007
ARMELINDO DA SILVEIRA 024830580450 PMDB 03/11/1995
ARMELINDO ORLANDI 034163800485 PMDB 03/11/1995
ASTOR ZAGONEL 009979960442 PMDB 04/10/2007
CANDIDA MOTTIN TEDESCHI 104618180434 PMDB 25/04/2010
CARLOS AUGUSTO FERREIRA DA COSTA 019775960426 PMDB 12/05/1988
CASSIMIRO SILVESTRE MACAYNAN 034192300418 PMDB 12/07/1988
CELSO DEMARCHI 033914280418 PMDB 12/05/1988
CLAUDIA NICOLINI TEDESCHI 063830370400 PMDB 04/10/2007
CLAUDIO ROQUE MANTELLI 041367490493 PMDB 10/03/1992
CLAUDIO SCARTEZZINI 034178200418 PMDB 16/09/1999
CLEOMAR DEMARCHI 086998430493 PMDB 20/10/2003
DALTRO NOE DA COSTA 001675430450 PMDB 12/05/1988
DANILO DEMARCHI 003270350418 PMDB 03/11/1995
DANILO MARTINI 009971190400 PMDB 13/08/1991
DARCI DEBOBEN 003327730469 PMDB 12/05/1988
DARCI FERRARI 019776490477 PMDB 12/05/1988
DARCI IMPERATORI 019765930426 PMDB 18/03/2011
DARCI PELLENZ 034164750485 PMDB 03/11/1995
DARCI WEBBER 019771490450 PMDB 06/10/2011
DARIO GUARAGNI 003269250469 PMDB 12/07/1988
DARLEI LUIZ BAZZANELLA 003329250493 PMDB 12/07/1988
DELMIR GUARAGNI 024110730469 PMDB 12/07/1988
DERQUI GUARAGNI 034181600418 PMDB 12/05/1988
DIEGO DEBOBEN 099488210434 PMDB 28/03/2016
DIEGO SPENGLER 090631260493 PMDB 18/03/2011
DIONISIO ZANATTA 003285020426 PMDB 12/07/1988
DIRNEIA FERRARI 076213850442 PMDB 12/05/1988
DORVALINO DRAGHETTI 003266980426 PMDB 07/12/1995
EDACIR DELLOSBEL DANIEL 032601780469 PMDB 12/05/1988
EDECIO GUERRA 034164310469 PMDB 07/12/1995
EDEMAR ROTH 077411380426 PMDB 30/09/2015
EDICA LOCATELLI SCHEIBEL 019771190434 PMDB 04/11/1981
EDILSON PAULO DANIEL 003303620442 PMDB 07/12/1995
EGIDIO GHENO 009974140485 PMDB 12/05/1988
ELISEU BORCHETTI 062837420477 PMDB 01/10/2003
ELMERICO MORAIS DOS SANTOS 024094450450 PMDB 24/03/1992
ELSA ZANATTA LUSSANI 003332510493 PMDB 24/06/1988
ENIRO ZUFFO 034181660400 PMDB 27/08/1980
ENOR PAULO PIASSINI 019778940450 PMDB 03/10/1995
ERCI JURI PIASSINI 036352530450 PMDB 01/10/2003
FABIO JUNIOR BERGONCI 070377380434 PMDB 16/09/1999
GALDINO DOS SANTOS AMARAL 064549130450 PMDB 03/11/1995
GENI DEBOBEN ZAGONEL 024830630418 PMDB 05/10/2007
GENUINO DEMARCHI 009971940477 PMDB 12/05/1988
GILMAR ANTONIO DARTORA 036353910442 PMDB 02/10/1995
GILMAR JONER 019768250477 PMDB 24/09/2003
GILMAR JOSE CASANOVA 024113600434 PMDB 05/10/2007
GRAZIELA GRIZOTTI 077409190418 PMDB 18/03/2011
HELIO DEMARCHI 036352520477 PMDB 03/11/1995
HILERIO BOTTEGA 041364800450 PMDB 07/12/1995
IRACITA CASANOVA 003265440477 PMDB 12/07/1988
IVANOR RODRIGUES DA ROSA 051537320400 PMDB 03/11/1995
IZARA GORETE FINATTO 067049560477 PMDB 19/08/1994
JAIME LUIS PONTIN 076218040400 PMDB 16/09/1999
JAIMIR ZANOLLA 059163540426 PMDB 03/11/1995
JOAO CLAIR DA ROSA 003270570426 PMDB 03/11/1995
JOEL MARCOS AGOSTINI 087846120485 PMDB 30/09/2015
JOSE BERTE 024130740450 PMDB 12/07/1988
JOSE DEBOBEN 009979840400 PMDB 22/09/1999
JOSE DRAGHETTI 062815980493 PMDB 18/04/2001
JOSE LUSSANI 009995530469 PMDB 24/06/1988
JOSE NICOLINI 040862300450 PMDB 07/07/1988
JOSE OSMAR TEDESCHI 029953760469 PMDB 22/02/1999
JOSE ROQUE DA CRUZ 001572750400 PMDB 19/04/1982
JURANDIR ZANOLLA 003278260434 PMDB 07/12/1995
JUSSEMAR FRANCISCO PFEIFER 003283780400 PMDB 12/05/1988
KATIA MOTTIN TEDESCHI 092812140477 PMDB 05/08/2007
KELLY AMANDA VITTORAZZI 108272890434 PMDB 30/09/2015
LEDA SOLETTI MOTTIN 019663880493 PMDB 12/05/1988
LEIDA OLIVIA SOLETTI 029966330477 PMDB 24/06/1988
LESIO DEITOS 070902430477 PMDB 18/03/2011
LOTER JOSE PICOLI 009972870400 PMDB 12/07/1988
LUANA FERRARI 099488780477 PMDB 18/03/2011
LUCEMAR MATIAS DEMARCHI 108276640434 PMDB 30/09/2015
LUCIA DE PAOLI BATTISTI 038480040426 PMDB 30/09/2015
LUCIA NICOLINI 024130190426 PMDB 07/07/1988
LUIS DEMARCHI 104628310469 PMDB 06/10/2011
LUIZ CARLOS PIASSINI 019778860442 PMDB 12/07/1988
LUIZ FRANCISCO PIASSINI 033914020485 PMDB 05/10/2007
LUIZ PAULO MANINI 003261640469 PMDB 05/10/2007
LURDES AUGUSTA DANIELI 009960890493 PMDB 13/08/1991
MARCELO DE MORAIS 084099920450 PMDB 18/03/2011
MARCIA ELISA PAPPEN FERRARI 049654040477 PMDB 20/10/2003
MARIA CRISTINA MAFACIOLLI 042210200485 PMDB 06/04/2016
MARIA NAIR BERGONCI 003446640469 PMDB 18/04/2001
MARISA ALESSIO SOLETTI 003447170400 PMDB 30/08/1980
MARLENE TERESA FERRARI 024828030434 PMDB 19/06/1994
MARLI BORELLI 032601030442 PMDB 30/03/2016
MATIAS JESUS DEMARCHI 003268680434 PMDB 06/09/2011
MILTON GERMANO CONZATTI 013549320442 PMDB 05/10/2007
NADIR PINTON 019789390442 PMDB 12/05/1988
NEIDA FRANCISCA SOLETTI BAGATINI 003447160426 PMDB 12/06/1988
NELSI MARIA ZANONI SOARES LEITE 019790040400 PMDB 12/07/1988
NELSON CASANOVA 003321030477 PMDB 12/07/1988
NELSON MOCELLIN TITELLO 019778290450 PMDB 12/05/1988
NELSON SBRUZZI 019663780418 PMDB 15/03/1992
NESTOR JESUS BRANDAO 001826280400 PMDB 20/10/2003
NILCE DEBOBEN 062815860450 PMDB 05/10/2007
NILO SCARTEZZINI 034178140477 PMDB 07/12/1995
NILSO PIRES DA SILVA 072920690469 PMDB 16/09/1999
NORBERTO BRANCHER 036364540418 PMDB 02/10/2003
OLIVA GOBI ZERBIELLI 003267930485 PMDB 24/06/1988
ONESIO MORARI 003445640400 PMDB 05/10/2007
ORLEI FATIMA PONTIN 009973020485 PMDB 05/10/2007
OSMAR MERLO 009987510477 PMDB 16/09/1999
OSVALDINO ERTHAL 072920800477 PMDB 30/09/2015
PAULO CALEGARI DOS SANTOS 019769140485 PMDB 05/10/2007
PAULO CESAR MANTELLI 051522770426 PMDB 27/02/1992
PAULO GILBERTO FERRARI 019789300400 PMDB 12/05/1988
PAULO OSMAR MALLMANN 003285030400 PMDB 20/09/1991
PEDRO LUSSANI 019775920400 PMDB 24/06/1988
PIERINA FAURI CAUMO 009982670418 PMDB 24/06/1988
RAQUEL MOTTIN TEDESCHI 029965960493 PMDB 16/07/1992
ROBERTO PALOSCHI 019779490469 PMDB 16/09/1999
ROGERIO DE OLIVEIRA 091438400434 PMDB 30/09/2015
ROGERIO MOTTIN 003329270450 PMDB 12/05/1988
ROMALDA MARIA GOTTARDI BECKER 019665660400 PMDB 12/07/1988
RONALDO PALOSCHI 088191830442 PMDB 25/03/2011
ROSALINO GUARAGNI 024111550442 PMDB 27/08/1980
ROSELI MARTA NICOLINI 040605480450 PMDB 07/07/1988
ROSINEI ROQUE ZAGO 061676180477 PMDB 28/03/2016
RUI PAULO CHABA 019790130493 PMDB 04/09/1992
RUI ROBERTO TEDESCHI 024109010400 PMDB 05/10/2007
SADI JOSE DEMARCHI 009978050442 PMDB 12/05/1988
SANDRA CRISTINA UEBEL 073349710426 PMDB 25/09/2011
SANTINA PELLENZ LUSSANI 003332470400 PMDB 24/06/1988
SERGIO ANTONIO DEMARCHI 009973100493 PMDB 12/05/1988
SERGIO ANTONIO VITTORAZZI 061684950434 PMDB 30/09/2015
SILVIANO GONÇALVES 076217650450 PMDB 25/09/2011
SILVIO PIASSINI 071405230426 PMDB 04/10/2007
SILVIO VETTORAZZI 003005210469 PMDB 02/04/2016
TANAEL ZAGO CASSAL 091136910418 PMDB 18/03/2011
TANIA REGINA MAFASSIOLLI 009963410434 PMDB 25/09/2011
VALDECIR ZIMIGNANI 051532970426 PMDB 03/11/1995
VALDIR BERTE 019770310469 PMDB 15/12/1995
VALDIR LUIZ PELLENZ 019788290400 PMDB 05/10/2007
VALMOR FERRARI 019663890477 PMDB 19/06/1994
VALMOR FRANCISCO SOLETTI 019787840477 PMDB 27/08/1980
VALTAIR ZERBIELLI 003267920400 PMDB 24/06/1988
VILMAR PFEIFER 003301250477 PMDB 03/10/1995
VOLMIR FERRARI 062814680400 PMDB 05/10/2007
VOLMIR PIASSINI 003301210442 PMDB 12/07/1988
WALDOMIRO PADICHELLO 033915490400 PMDB 27/08/1980
WILHELM SZAFRIK FILHO 070378520450 PMDB 18/03/2011